La Facultatea de Tehnologia Cosntrucțiilor de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași.