Mesaj privat/Private Message

Trimite mesajul tău / Send your message

Completați formularul de mai jos cu datele de contact și mesajul dvs.. După primirea mesajului vă voi răspunde în cel mai scurt timp.
Fill the bellow form with your contact details and your message. Upon receiving the message I will answer in the shortest time.

Pentru mesajul dvs., dacă doriți, sau este nevoie pentru explicație și înțelegere, puteți să-mi trimiteți și fișiere cu documentație. Vă rog dați click pe acest text și activați transferul în baza mea de date online. Alegeți denumiri pentru fișiere astfel încât să le pot corela cu numele, sau cazul dvs.. (Puteți să expediați fișiere, sau foldere întregi. Vă recomand să editați întâi pe calculatorul dvs. un folder cu numele dvs., sau cazul dvs., în care să introduceți toate fișierele dorite. Apoi transferați către mine acest folder.)

For your message, if you want, or if it is needed for explanation and understanding, you are allowed to send me files with documentation. Please click this text and activate the transfer to my online database. Choose file names so they can match your name, or your case. ((You can send entire files, or folders. I recommend that you first edit a folder with your name, or your case, on your computer, in which you enter all the files you want. Then transfer this folder to me.)